Danh Mục: Sở hữu trí tuệ

Đăng ký bản quyền sách, tạp chí

Khi tác giả bằng hoạt động sáng tạo của mình, tạo ra các viết tiêu biểu nhất là sách. Những tác phẩm này đem lại giá trị tinh thần to lớn cho xã hội. Về khía cạnh pháp lý, sách cũng là một đối tượng được pháp luật Việt Nam bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả. 

 

Khi tác giả bằng hoạt động sáng tạo của mình, tạo ra các viết tiêu biểu nhất là sách. Những tác phẩm này đem lại giá trị tinh thần to lớn cho xã hội. Về khía cạnh pháp lý, sách cũng là một đối tượng được pháp luật Việt Nam bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả. Đăng ký bản quyền tác giả sách, tạp chí là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nộp đơn và hồ sơ kèm theo cho Cục bản quyền tác giả để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu tác giả, tác phẩm sách.

Dịch vụ đăng ký bản quyền sách, tạp chí của Tam Viet Luat bao gồm:

 Tư vấn về thủ tục, thời gian, các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký Bản quyền tác giả  cho sách;

- Soạn hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả; cung cấp Quý khách hàng các biểu mẫu phù hợp, cập nhật để Quý khách hàng sử dụng;

-  Đại diện Quý khách hàng làm việc với Cục Bản quyền tác giả;

-  Thay mặt Quý khách hàng theo dõi quá trình xử lý hồ sơ;

-  Tiếp nhận Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền tác giả;

- Khiếu nại quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận (Nếu có);

 Tài liệu và thủ tục cho việc đăng ký bản quyền sách, tác giả sách, tác phẩm sách:

   - Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp chủ sở hữu đăng ký bản quyền logo Công ty là pháp nhân) hoặc;

   - Bản sao chứng minh thư nhân dân của tác giả trong trường hợp chủ sở hữu bản quyền logo Công ty là cá nhân;

   - Hợp đồng uỷ quyền (mẫu do Tâm Việt Luật cung cấp);

  -  Quyết định giao việc trong trường hợp tác giả là nhân viên Công ty (Mẫu do Tâm Việt Luật cung cấp);

  -  Giấy cam đoan của tác giả sáng tác tác phẩm do nhiệm vụ được giao hoặc hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu tác phẩm (mẫu do Tâm Việt Luật cung cấp);

  -  Tuyên bố đồng tác giả trong trường hợp tác phẩm được sáng tác bởi hai tác giả trở lên (mẫu do Tâm Việt Luật cung cấp);

 -   Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả;

 -   02 bản in tác phẩm sách trên Giấy A4.

Thời gian cho việc đăng ký bản quyền sách, tác giả sách, tác phẩm sách:

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các giấy tờ hợp lệ, Tâm Việt Luật sẽ hoàn tất các thủ tục nộp đơn, tiếp nhận Giấy chứng nhận bản quyền tác giả và chuyển lại cho khách hàng.