Danh Mục: Sở hữu trí tuệ

Đăng ký bản quyền game, trò chơi

Với sự phát triển của khoa học hiện đại, ngày nay ngành công nghiệp sản xuất trò chơi điện tử trực tuyến đang thu hút nhiều doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đầu tư tham gia với số vốn đầu tư hàng tỷ đô la. 

 

Với sự phát triển của khoa học hiện đại, ngày nay ngành công nghiệp sản xuất trò chơi điện tử trực tuyến đang thu hút nhiều doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đầu tư tham gia với số vốn đầu tư hàng tỷ đô la. Bởi vậy hiện nay, trên thị trường công nghệ có vô số các phần mềm chơi game và các phần mềm ứng dụng, hỗ trợ liên quan. Tuy nhiên, trong vô số các chương trình game với các bản cập nhật liên tục, người ta khó mà phân biệt được bản gốc và các bản sao của chúng. Chính vì vậy, bên cạnh vấn đề tìm kiếm ý tưởng, xây dựng game, phát hành ra thị trường doanh nghiệp kinh doanh game cũng phải quan tâm đến vấn đề bảo hộ bản quyền đối với tài sản của mình.

Vista sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đăng ký bảo hộ bản quyền tại Cục Bản quyền tác giả về việc bảo hộ bản quyền game, trò chơi.

Hồ sơ gồm:

  • Hai chứng minh thư hoặc hộ chiếu của tác giả
  • Giấy ủy quyền theo mẫu của Tâm Việt Luật soạn thảo.
  • Giấy cam đoan theo mẫu của Tâm Việt Luật soạn thảo.
  • Kịch bản game cần đăng ký (02 bản)
  • Bản mô tả chương trình game (02 bản)
  • Thời hạn soạn hồ sơ và đăng ký
  • Sau 15-20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Quý khách sẽ nhận được Giấy chứng nhận

Dịch vụ đăng ký bản quyền game của Tâm Việt Luật

- Tâm Việt Luật tư vấn điều kiện đăng ký bản quyền game, đảm bảo phạm vi bảo hộ rộng, bảo hộ bao vây, phù hợp với tác phẩm đăng ký.

- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký bản quyền game;

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bản quyền game tại cơ quan có thẩm quyền;