Danh Mục: Công Bố

Công bố tiêu chuẩn chất lượng gạo

Gạo là lương thực không thể thiếu đối với người dân Châu Á nói chung và ngưởi Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, hiện nay xuất hiện rất nhiều các thông tin về gạo giả

 

Gạo là lương thực không thể thiếu đối với người dân Châu Á nói chung và ngưởi Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, hiện nay xuất hiện rất nhiều các thông tin về gạo giả. Để giải quyết vấn đề này, nhằm lấy lại chỗ đứng trong ngành xuất khẩu gạo tại Việt Nam và niềm tin của người tiêu dùng, các cơ quan chức năng đã đề ra các kế hoạch cụ thể trong công tác quản lý, kiểm tra giám sát chặt chẽ thị trường. Một trong các công cụ hỗ trợ đắc lực việc giám sát đó là Giấy phép công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm gạo.

1. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng Gạo:

- Giấy đăng ký kinh doanh (02 bản sao công chứng).

- Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm (02 bản sao công chứng).

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan).

- Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn (có đóng dấu của thương nhân).

- 03 mẫu nhãn sản phẩm.

2. Các công việc Tâm Việt Luật thực hiện hỗ trợ quý khách:

2.1 Thiết lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn

- Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm

- Kiểm nghiếm sản phẩm

- Bản quyết định áp dụng tiêu chuẩn sản phẩm

Bản tiêu chuẩn cơ sở

- Dự thảo nhãn phụ sản phẩm

2.2 Tiến hành công bố tiêuu chuẩn sản phẩm:

- Tiến hành nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm;

3. Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 20 ngày.

- Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.