Danh Mục: Công Bố

Công bố tiêu chuẩn chất lượng bia nhập khẩu

Bia từ lâu đã trở thành thói quen của người Việt Nam, các quán bia ngày càng phát triển về số lượng. Đáp ứng với nhu cầu cung của người tiêu dùng, rất nhiều các doanh nghiệp đã sản xuất hoặc nhập khẩu bia để kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận từ loại sản phẩm này.

Bia từ lâu đã trở thành thói quen của người Việt Nam, các quán bia ngày càng phát triển về số lượng. Đáp ứng với nhu cầu cung của người tiêu dùng, rất nhiều các doanh nghiệp đã sản xuất hoặc nhập khẩu bia để kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận từ loại sản phẩm này.

1. Hồ sơ công bố bia:

1.1 Đối với bia sản xuất trong nước, hồ sơ công bố gồm

-      Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm.

-      Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành.

-      Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài

-      Phiếu kết quả kiểm nghiệm phải do Phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.

-      Mẫu có gắn nhãn và nhãn hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với pháp luật về nhãn.

-      Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm tại cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đã được cấp.

-      Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (nếu có).

-      Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

4.2  Đối với bia nhập khẩu, hồ sơ công bố gồm.

-      Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm.

-      Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành.

-      Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài.

-      Tiêu chuẩn sản phẩm (Products Specification) của nhà sản xuất hoặc Phiếu kết quả kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ.

-      Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ.

-      Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu để thẩm định).

-      Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

4.3 Thời gian công bố chất lượng sản phẩm bia

-      Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm: 07 ngày

-      Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 20 ngày. 

-      Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.