Công Bố

Công bố tiêu chuẩn rượu vang nhập khẩu

Theo quy định của pháp luật thì rượu là sản phẩm bắt buộc phải công bố hợp quy. Công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu vang nhập khẩu không chỉ là điều kiện pháp lý cần và đủ để một sản phẩm của doanh nghiệp được lưu thông trên thị trường mà còn để nâng cao uy tín và lòng tin của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.